CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) Trưởng khoa:            ThS. Tân Anh Phó khoa:                   ThS. Đỗ ...
Khoa Ngoại ngữ tổ chức thẩm định khung chương trình và đề cương chi tiết ...
Khoa Ngoại Ngữ đón đoàn thực tập sinh từ trường Đại Học Ngoại Ngữ - ...
HỘI THẢO “CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ TẠI HỌC VIỆN CHÍNH ...
Thứ hai, ngày 1/12, đoàn công tác đến thăm trường Đại học Luật T.P Hồ ...
  Dựa trên nghiên cứu về tháp học tập (learning pyramid) về tỉ lệ phần ...
  Với phương châm “ Ngôn ngữ là chìa khoá để mở mọi mối quan ...
Lớp học cô Hồng Mến Một trong những đặc thù ở các lớp học do ...
Vài nét và hình ảnh về lớp học của cô Tân Anh. Thuyết trình là ...
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ (Ban hành kèm theo Quyết định ...
Đại học Portland State (Portland State University - PSU, thuộc Thành phố Portland, bang Oregon, ...
Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu giữa Học viện Chính sách ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...
Cuộc thi tiếng Anh “Global Discovery”         Chiều ngày 3/5/2015, tại giảng ...
GIỚI THIỆU VỀ CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH Được sự đồng ý của Ban Giám ...
Vòng chung kết APD ENGLISH STARS   Vào ngày 26/03/2015 tại giảng đường  405 đã ...
  Vòng sơ khảo APD ENGLISH STARS Vào ngày 19/03/2015 tại giảng đường  405 đã ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ...
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Điểm học phần Tiếng Anh tổng quát (TATQ) được xác định ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ...
Complete Test Preparation Toeic Test Prep   Learning Express – Complete Test Preparation Toeic Test ...
Check Your Vocabulary for TOEIC 2008 Edition   Check Your Vocabulary for TOEIC 2008 EditionAll ...
Building Skills for the New TOEIC Test (2nd edition)     Building Skills for the ...
TOEIC 860 Training Reading Comprehension   TOEIC 860 Training Reading Comprehension This book TOEIC 860 Training Reading ...