CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Trưởng khoa:            ThS. Tân Anh

Phó khoa:                   ThS. Đỗ Thị Hoa

SĐT Văn phòng khoa: 04 37957354

Địa chỉ website của Khoa: http://local.ihbvietnam.com/website_khoangoaingu/

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Ngoại ngữ giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

Trang bị kiến thức về ngoại ngữ cho sinh viên hệ cử nhân đại trà, cử nhân chất lượng cao và học viên bậc thạc sỹ và tiến sỹ của tất cả các chuyên ngành thuộc Học viện.

 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

          Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc;

          Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh và các ngoại ngữ khác theo yêu cầu của Học viện) theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ;

          Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;

          Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình (tiếng Anh và các ngoại ngữ khác theo nhu cầu đào tạo của Học viện);

          Bồi dưỡng nghiệp vụ, lập kế hoạch phát triển có thời hạn theo yêu cầu;

          Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện;

          Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

 

 III. DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

 TT

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Tân Anh

Trưởng Khoa

0967.410.404

  tananh1979@yahoo.com

  tananh@apd.edu.vn

2

Đỗ Thị Hoa

Phó Khoa

0983.820.898

  ms.hoa1186@gmail.com

3

Hoàng Thị Thu Huyền

Trợ lý Khoa

0979.455.532

  hoanghuyen1188@gmail.com

4

Hồ Thị Ánh

Giảng viên

0973.624.697

  hothianh2008@gmail.com

5

Phạm Thị Diệu Linh

Giảng viên

0904.430.055

  dieulinh85@gmail.com

6

Phạm Thị Hồng Liên

Giảng viên

0936.161.212

  honglien005@gmail.com

7

Đỗ Thị Thanh Hà

Giảng viên

0977.565.196

  thanhha313@gmail.com

8

Phạm Thị Hà

Giảng viên

0168.969.8286

  phamha.tkb@gmail.com

9

Cao Thu Hằng

Giảng viên

0962.345.346

  hangctpr@gmail.com

10

Nguyễn Thị Hồng Mến

Giảng viên

0982.373.461 

 menminhanh@gmail.com

11

Lê Thị Lý

Thỉnh giảng

0966.880.920

lethily_2009@yahoo.com

12

Đặng Thị Khánh Hà

Thỉnh giảng

0983.505.766

khanhhavn@gmail.com

13

Nguyễn Diệp Hồng

Thỉnh giảng

0127.558.7893 

diephongdh26@gmail.com

14

Trần Thị Ánh Tuyết

Thỉnh giảng

0976.931.870

tuyetthianhtran@gmail.com

         
         

 

IV. ĐỊA CHỈ

Khoa Ngoại ngữ - Học viện Chính sách và Phát triển - Tầng 7 - Tòa nhà Bộ KH&ĐT - Ngõ 8B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội

V. NHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. 1.      Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện

 

TT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Đề án xây dựng lộ trình chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với hệ đại học và sau đại học và chuẩn hóa trình độ tiếng Anh của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thuộc

Đề án Ngoại ngữ 2020)

03 tháng (từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014)

Chủ nhiệm

2

Đề án nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn tài liệu tự học và quản lý hoạt động tự học môn tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thuộc

Đề án Ngoại ngữ 2020)

07 tháng (từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015)

Chủ nhiệm

 

 

 

  1. 2.      Giáo trình, tài liệu tham khảo.

 

TT

Họ và tên

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Hình thức biên soạn

1

Tập thể khoa Ngoại ngữ

Preparing for B1 exams

Tài liệu hướng dẫn học tập

Nhà xuất bản Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội năm 2015

Biên soạn tập thể

 

Chú ý: Chi tiết về Lý lịch khoa học của từng thành viên xem trong file đính kèm.