BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Hà

2. Ngày sinh: 31/03/2015 -  Giới tính: Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển

4. Học vị: Thạc sỹ

5. Học hàm:                       Năm phong:

6. Địa chỉ liên lạc: Số 22, ngõ 521/101, đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

7. Điện thoại: 0977 565 196

   Email: thanhha313@gmail.com

               hadt@apd.edu.vn

 

 

 

8. Trình độ ngoại ngữ        

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

2

Tiếng Trung

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

9. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

2010 – Nay  

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Giảng viên tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ

Trách nhiệm liên quan: Giảng dạy, thiết kế và phát triển lịch trình học cho Tiếng Anh Tổng quát và Tiếng Anh Kinh tế.

9/2011 – 12/2011

Đại học Thăng Long. Địa chỉ: đường Nghiêm Xuân Yêm, Quận Hoàng Mai, Hà Nôi.

Giáo viên thỉnh giảng, Khoa Tiếng Anh

9/2008 – 12/2009

Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Địa chỉ: Phố Cẩm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giáo viên thỉnh giảng, Khoa Tiếng Anh

2007 – 2008

Nhóm dự án HBV, Công ty Truyền thông và Phần mềm VASC dưới bút danh: Thanh Hà và Mây Chi.

 

Cộng tác viên dịch thuật

 

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thạc sỹ

2014

Khoa sau Đại học, Đại học Hà Nội

Phương pháp giảng dạy ngôn ngữ Anh

 

Cử nhân

2008

Đại học Hà Nội

Cử nhân ngoại ngữ

Chứng chỉ

 

Tháng 10/2014

IIG, Việt Nam

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy TOEIC

Tháng 7/2015

Giảng viên lớp tập huấn từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Ngoại ngữ

Tháng 8/2015

Hội Đồng Anh

IELTS 7.0

2015

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Khóa bồi dưỡng về hình thức, tiêu chuẩn, kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trình độ Tiếng Anh của SV qua các bài kiểm tra, bài thi theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

2015

Hội đồng Anh

Chuỗi chủ đề hội thảo về bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tại Hội đồng Anh

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án

Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Những hiệu quả của Chiến lược hợp tác trong kỹ năng đọc Tiếng Anh: một thử nghiệm đối với sinh viên năm thứ hai tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Luận văn Thạc sỹ

2013

 

2

Đề án nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn tài liệu tự học và quản lý hoạt động tự học môn tiếng Anh của sinh viên Học viện CS&PT.

Học viện

2015

 

 

2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố - Năm

1

Đề án Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học và chuẩn hóa năng lực Tiếng Anh đối với cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Học viện Chính sách và Phát triển

2014

2

Giáo trình tiếng Anh nội bộ (General English 1,2) dành cho SV hệ đại trà và chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

3

Preparing for B1 exams

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

4

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Báo cáo Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển”

Đơn vị tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2014

5

Chương trình môn học tiếng Anh TQ 03 và 04 cho hệ ĐH chuẩn (8 TC) và hệ CLC (12 TC)

 

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2015

6

Xây dựng khung chương trình và chương trình môn học Tiếng Anh Kinh tế (3TC)

 

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2015

 

Hà Nội, ngày......tháng ......năm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Đỗ Thị Thanh Hà