BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Phạm Thị Hồng Liên

2. Ngày sinh: 27/10/1986-  Giới tính:Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay:Học viện Chính sách và Phát triển

4. Học vị:Thạc sỹ,Nước: Việt Nam, Năm TN:2012

5. Học hàm:Năm phong:

6.Địa chỉ liên lạc:Lô D25, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cấu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

7. Điện thoại:0936 16 12 12   

    Email: honglien005@gmail.com

 

 8. Trình độ ngoại ngữ       

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

x

 

 

x

 

 

x

 

 

X

 

 

2

Tiếng Pháp

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

2/2011- nay

Học viện chính sách và phát triển

-Giảng viên Tiếng Anh

2008-2011

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Giảng viên Tiếng Anh

 

10. Bằng cấp và chứng chỉ

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tiến sỹ

 

 

 

Thạc sỹ

2012

Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tiếng Anh

Cử nhân

2008

Trường Đại học ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Anh

Chứng chỉ

2014

IIG Viet Nam

Phương pháp giảng dạy TOEIC

2015

Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Ngoại ngữ

2015

Hội đồng Anh - Hà Nội

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh .

2015

Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Khóa tập huấn về kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

 

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án

Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Nghiên cứu các chiến lược lịch sự trong các bài hội thoại của sách New English File – Intermediate.

 

12/ 2012

Giỏi

 

3. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

1

Đề án Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học và chuẩn hóa năng lực Tiếng Anh đối với cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

 

Đồng tác giả

Học viện Chính sách và Phát triển

2014

2

Giáo trình tiếng Anh nội bộ (General English 1) dành cho SV hệ đại trà và chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

3

Giáo trình tiếng Anh nội bộ (General English 2) dành cho SV hệ đại trà và chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

3

Preparing for B1 exams

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển 2014

4

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Báo cáo Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển”

Đơn vị tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2014

5

Khung chương trình, Đề cương chi tiết Tiếng Anh cơ sở 4 dành cho sinh viên hệ đại trà và chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển.

 

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển 2014

 

III. KHEN THƯỞNG

1. Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Khoa Ngoại ngữ có 2 sản phẩm được giải sáng tạo năm 2015.

 

2. Giải Khuyến khích cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học do Khoa Tiếng Anh Sư Phạm- Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức năm học 2005-2006.

 

Hà Nội, ngày......tháng ......năm 2015

Người khai:

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                                   

Thạc sĩ, Phạm Thị Hồng Liên