BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: Phạm Thị Diệu Linh

2. Ngày sinh: 30/7/1985

    Giới tính: Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay:

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

 

 

 

 

4. Học vị: Thạc Sỹ

Nước:

Việt Nam

Năm TN: 2014

5. Học hàm:

Năm phong:

 

6. Địa chỉ liên lạc: Khu Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

7. Điện thoại: 0904430055

Email:

dieulinh85@gmail.com

         

8. Trình độ ngoại ngữ        

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

7/2009 đến nay

Khoa Ngoại ngữ - Học viện Chính sách và Phát triển

Giảng viên

 

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thạc sỹ

2014

Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý - ĐH Kinh tế quốc dân

Quản trị kinh doanh

Cử nhân

2007

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Tiếng Anh phiên dịch

Chứng chỉ

2011

Trung tâm đào tạo Ngôn ngữ EF, Chicago, Hoa Kỳ

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế C1

Tháng 10/2014

IIG, Việt Nam

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy TOEIC

Tháng 7/2015

Giảng viên lớp tập huấn từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Ngoại ngữ

2015

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Khóa bồi dưỡng về hình thức, tiêu chuẩn, kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trình độ Tiếng Anh của SV qua các bài kiểm tra, bài thi theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

Hội đồng Anh

IELTS 7.0

Hội đồng Anh

Chuỗi chủ đề hội thảo về bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tại Hội đồng Anh

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án

Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Nâng cao năng lực giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Học viện Chính sách và Phát triển (đề tài tốt nghiệp thạc sỹ)

 

2014

Khá

2

Đề án nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn tài liệu tự học và quản lý hoạt động tự học môn tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

Học viện

2015

 

 

 

 

 

2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

1

Đề án Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học và chuẩn hóa năng lực Tiếng Anh đối với cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Học viện Chính sách và Phát triển

2014

2

Giáo trình tiếng Anh nội bộ (General English 1,2) dành cho SV hệ đại trà và chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

3

Preparing for B1 exams

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

4

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Báo cáo Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển”

Đơn vị tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2014

5

Chương trình môn học tiếng Anh TQ 03 và 04 cho hệ ĐH chuẩn (8 TC) và hệ CLC (12 TC)

 

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2015

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Phạm Thị Diệu Linh