BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Mến

2. Ngày sinh: 11/05/1980-  Giới tính:Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay:Học viện Chính sách và Phát triển

4. Học vị:Thạc sỹ,Nước: Việt Nam, Năm TN:2012

5. Học hàm:Năm phong:

6.Địa chỉ liên lạc:Lô D25, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cấu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

7. Điện thoại:0982373461    Email: Menminhanh@gmail.com

 

 

 

8. Trình độ ngoại ngữ        

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

x

 

 

x

 

 

x

 

 

X

 

 

2

Tiếng Trung

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

2/2014- nay

Học viện chính sách và phát triển

Giảng viên Tiếng Anh

2010-2014

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Giảng viên Tiếng Anh

2003-2010

Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân I

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ

 

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thạc sỹ

2012

Đại học Hà Nội

Tiếng Anh

Cử nhân

2002

Trường Đại học ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Anh

Chứng chỉ

 

2009

Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ

2012

Tổ chức Fullbright

Đổi mới phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

2014

IIG

Phương pháp giảng dạy TOEIC

2015

Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Ngoại ngữ

British Council

Chứng chỉ IELTS 7.0

 


 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án

Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Ảnh hưởng của việc dạy chiến thuật đọc đối với việc cải thiện kỹ năng đọc hiểu của sinh viên trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà.

 

 

19/11/2012

Giỏi

 

2. Các hướng nghiên cứu đề tài, luận văn, số lượng học viên có thể tiếp nhận

STT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học

Số lượng học viên cao học

1

 

 

3. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

1

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

Chủ biên

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

2012

2

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học

Đồng tác giả

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

2013

3

Đề án Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học và chuẩn hóa năng lực Tiếng Anh đối với cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

 

Đồng tác giả

Học viện Chính sách và Phát triển

2014

4

Giáo trình tiếng Anh nội bộ (General English 1,2) dành cho SV hệ đại trà và chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

5

Preparing for B1 exams

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển 2014

6

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Báo cáo Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển”

Đơn vị tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2014

 

Hà Nội, ngày...9...tháng ..5....năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                                   

ThS. Nguyễn Thị Hồng Mến