BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Đỗ Thị Hoa

2. Ngày sinh: 21/11/1985 -  Giới tính: Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển

4. Học vị: Thạc sỹ

5. Học hàm:                       Năm phong:

6. Địa chỉ liên lạc: Số 43, ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Điện thoại: 0983 820 898

   Email: ms.hoa1186@gmail.com

               hoadt@mpi.gov.vn

               dohoa@apd.edu.vn                                   

 

8. Trình độ ngoại ngữ        

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

2

Tiếng Pháp

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

 

 

9. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

2012 – Nay  

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Phó trưởng khoa Ngoại ngữ

 

2009 – Nay

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Giảng viên tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ

09/2008 – 04/2010

Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công thương

Địa chỉ: xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nôi.

Giảng viên thỉnh giảng, Khoa Đào tạo - Hợp tác quốc tế

 

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thạc sỹ

2013

Chương trình cao học Việt Bỉ - Đại học Kinh tế quốc dân

Quản trị kinh doanh (học bằng tiếng Anh)

 

Cử nhân

2008

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Cử nhân sư phạm ngoại ngữ

Chứng chỉ

 

Tháng 10/2014

Thái Lan

Khoá học nâng cao các kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho cán bộ, viên chức Việt Nam

Tháng 11/2014

IDP

Chứng chỉ IELTS 7.0

Tháng 05/2014

Chuỗi seminar về đánh giá tác động

 

Pháp luật do VNCI, Dự án VNCI do USAID tài trợ

Chứng nhận hoàn thành khoá học

Tháng 7/2015

Giảng viên lớp tập huấn từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Ngoại ngữ

 

2015

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Khóa bồi dưỡng về hình thức, tiêu chuẩn, kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trình độ Tiếng Anh của SV qua các bài kiểm tra, bài thi theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

 

2015

Hội đồng Anh

Chuỗi chủ đề hội thảo về bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tại Hội đồng Anh

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án

Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Đánh giá nhu cầu đào tạo của cán bộ, giảng viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Luận văn Thạc sỹ

2013

 

2

Đề án nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn tài liệu tự học và quản lý hoạt động tự học môn tiếng Anh của sinh viên Học viện CS&PT

Học viện

2015

 

 

2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố - Năm

1

Đề án Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học và chuẩn hóa năng lực Tiếng Anh đối với cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Học viện Chính sách và Phát triển

2014

2

Giáo trình tiếng Anh nội bộ (General English 1,2) dành cho SV hệ đại trà và chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

3

Preparing for B1 exams

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

4

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Báo cáo Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển”

Đơn vị tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2014

5

Chương trình môn học tiếng Anh TQ 03 và 04 cho hệ ĐH chuẩn (8 TC) và hệ CLC (12 TC)

 

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2015

6

Xây dựng khung chương trình và chương trình môn học Tiếng Anh Kinh tế (3TC)

 

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2015

 

Hà Nội, ngày..29....tháng ...04...năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Đỗ Thị Hoa