BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:PHẠM THỊ HÀ

2. Ngày sinh:31-8-1986 -  Giới tính:Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay:Học viện Chính sách và Phát triển

4. Học vị:Cử nhân,Nước:Việt Nam, Năm TN:2008

5. Học hàm:Năm phong:

6.Địa chỉ liên lạc:Lô D25, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cấu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

7. Điện thoại:0168.969.8286

8. Email: phamha.tkb@gmail.com, hapt@apd.edu.vn

 

 

9. Trình độ ngoại ngữ         

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

2

TiếngTrung

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

10. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Tháng 9/2012 đến nay

1) Khoa  Ngoại Ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2) Phòng Khoa học và Hợp tác

 

Giảng viên Tiếng Anh

Từ tháng 9/2008 đến tháng 6/2012

Khoa Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Giảng viên Tiếng Anh

 

11. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Cử nhân

2008

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Tiếng Anh Sư phạm

Chứng chỉ

Tháng 7/2015

Giảng viên lớp tập huấn từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Ngoại ngữ

Tháng 6/2015

Đại học Victoria, Wellington, New Zealand

Khóa đào tạo Tiếng Anh cho các cán bộ

Tháng 10/2014

IIG, Việt Nam

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy TOEIC

 

II.NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

 Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố - Năm

1

Giáo trình tiếng Anh nội bộ (General English 1,2) dành cho SV hệ đại trà và chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

2

Preparing for B1 exams

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

 

Hà Nội, ngày..6....tháng ...5...năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

PHẠM HÀ