THẨM ĐỊNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẬY

TIẾNG ANH CƠ SỞ VÀ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

HỆ CHẤT LƯỢNG CAO, CHUYÊN NGÀNH

TÀI CHÍNH CÔNG VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ

Ngày 20/12/2014 tại Học Viện Chính Sách Và Phát Triển, Nhóm biên soạn Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức 05 hội đồng thẩm định liên quan đến khung chương trình, chương trình, giáo trình nội bộ đối với các học phần Tiếng Anh cơ sở, Tiếng Anh chuyên ngành và Tiếng Anh ngoại khóa cho hệ cử nhân chương trình đại trà và chất lượng cao.

Các thành viên Hội đồng gồm có: 1. PGS. TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển; 2. PGS. TS. Lâm Quang Đông, Trưởng Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN; 3. ThS. Phùng Thị Kim Dung, Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh Sư Phạm, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN; 4. ThS. Lại Thị Phương Thảo, Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và các thư ký khoa học là các giảng viên thuộc Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển.

ThS. Tân Anh – Trưởng khoa Ngoại ngữ đã thay mặt tập thể Khoa Ngoại ngữ trình bày tóm tắt về các sản phẩm cần thẩm định. 

ThS. Tân Anh – Trưởng khoa Ngoại ngữ trình bày tóm tắt về các sản phẩm cần thẩm định

Các thành viên Hội đồng đưa ra ý kiến nhận xét


Sau khi nghe báo cáo ngắn gọn, súc tích của chủ biên về mục đích xây dựng, kết cấu, mục tiêu cũng như nội dung của từng loại sản phẩm cần thẩm định, các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét, đánh giá, nêu rõ các điểm mạnh, các điểm cần bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với mục tiêu đào tạo của Học viện.

Thay mặt Hội đồng thẩm định PGS, TS Đào Văn Hùng đã kết luận và công bố kết quả bỏ phiếu: nhóm biên soạn tài liệu đã được đánh giá là làm việc nghiêm túc, sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và mục tiêu Học viện đề ra và 100% thành viên Hội đồng đồng ý cho phép sử dụng các sản phẩm vào việc giảng dạy cho sinh viên chính quy sau khi Nhóm biên soạn tiếp thu ý kiến đóng góp và hoàn thiện các sản phẩm.

PGS.TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện kết luận tại Hội đồng thẩm định

 

Tiếp thu ý kiến từ các thành viên Hội đồng, chủ biên – ThS. Tân Anh cùng nhóm biên soạn đã chỉnh sửa, bổ sung và đưa ra các sản phẩm cuối cùng, nhằm phục vụ sớm và tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập tiếng Anh tại Học viện.

 

Tin và ảnh: Khoa Ngoại ngữ