KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TIẾNG ANH PREPARING FOR B1 EXAMS

 

Ngày 21 tháng 11 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách và Phát Triển, Nhóm biên soạn của Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thẩm định tài liệu hướng dẫn học tập tiếng Anh Preparing for B1 Exams.

Hội đồng thẩm định gồm 5 thành viên: 1.PGS. TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển - Chủ tịch hội đồng; 2. ThS. Phùng Thị Kim Dung – Phó Trưởng khoa Tiếng Anh Sư Phạm - Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Phản biện 1; 3. ThS. Trần Thị Quỳnh Lê - Phó Trưởng khoa Tiếng Anh Sư Phạm - Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Phản biện 2; 4. ThS. Phạm Thị Diệu Linh – Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển - Ủy viên và 5. TS Nguyễn Thế Hùng – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển - Thư ký Hội đồng.

 

 

Tham gia buổi thẩm định có ThS. Tân Anh – Trưởng khoa Ngoại ngữ (chủ biên), ThS. Đỗ Thị Hoa – Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ cùng toàn thể các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của khoa Ngoại ngữ.

 

Sau khi nghe báo cáo ngắn gọn, súc tích của chủ biên về mục đích xây dựng, kết cấu, mục tiêu cũng như nội dung của tài liệu, các thành viên trong Hội đồng đều nhận định đây là một tài liệu cần thiết và có tính ứng dụng cao cho quá trình giảng dạy và học tập tiếng Anh tại Học viện hiện nay, đồng thời đánh giá cao những điểm mạnh mà sản phẩm tập thể của Khoa Ngoại ngữ đã đạt được như trình bày đẹp, kết cấu thống nhất, nội dung rất phù hợp với trình độ đặt ra và là một sản phẩm thật sự hữu ích đối với sinh viên trong việc tự trau dồi kiến thức và rèn luyên kỹ năng làm bài thi. Ngoài ra, hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần hoàn thiện hay cần làm rõ hơn đối với tài liệu này.

   

Thay mặt Hội đồng thẩm định, TS. Nguyễn Thế Hùng – thư ký Hội đồng đã kết luận và công bố kết quả bỏ phiếu: nhóm biên soạn tài liệu đã được đánh giá là làm việc nghiêm túc, sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một tài liệu hướng dẫn học tập, và 100% thành viên Hội đồng đồng ý cho phép sử dụng sản phẩm này như một tài liệu bổ trợ cho việc học tập tiếng Anh tại Học viện sau khi Nhóm biên soạn tiếp thu ý kiến đóng góp và hoàn thiện sản phẩm.

 

Tiếp thu ý kiến từ các thành viên Hội đồng, chủ biên – ThS. Tân Anh cùng nhóm biên soạn đã chỉnh sửa, bổ sung và đưa ra sản phẩm cuối cùng, nhằm phục vụ sớm và tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập tiếng Anh tại Học viện.

 

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định

 Tin và ảnh: Khoa Ngoại ngữ