Lớp học của cô Thanh Hà

Trong học kì 1 năm học 2015 – 2016 tại lớp Chất lượng cao 02 K6, các sinh viên đã được trải nghiệm hoạt động “Choosing the best hotel”. Nhằm giúp sinh viên nâng cao khả năng đọc hiểu nhanh, tập luyện khả năng thuyết trình và thực hành hoạt động theo nhóm, giảng viên Thanh Hà đã cung cấp cho các em một số bài báo về các khách sạn nổi tiếng trên thế giới, sau đó yêu cầu các bạn trình bày lựa chọn dựa trên sở thích và nhu cầu của nhóm mình . Các em được cung cấp đầy đủ giấy A1, bút dạ, bút màu nhằm thỏa thiết kế và xây dựng khách sạn theo trí tưởng tượng của mình. Trong các poster, các em đã thể hiện được khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy từ các bài báo quảng cáo, các em đã thiết kế những hình mình họa đẹp mắt, có ý nghĩa lien quan đến khách sạn mình tìm hiểu. Sau buổi học, các em đã biết được thêm thông tin về các khách sạn nổi tiếng và trên hết các em nâng cao được khả năng đọc và khả năng thuyết trình quả mình.