Hoạt động lớp học cô Hồ Ánh

Trong học kỳ vừa qua, sinh viên khóa 5 lớp CLC đã được trải nghiệm hoạt động học mới mang tên ” Future designers”. Để biến  những bài đọc hiểu dài bằng Tiếng Anh về các thương hiệu lớn trên toàn thế giới thành những thông tin hấp dẫn và giúp sinh viên ghi nhớ được một cách hiệu quả nhất, giáo viên đã cho các em được thỏa sức sáng tạo bằng cách tổ chức lớp thành các  nhóm và mỗi nhóm phụ trách về 1 thương hiệu. Các em được cung cấp đầy đủ bút, giấy, bút màu, và các em đã thiết kế những posters rất thú vị về nhãn hiệu mình phụ trách, dựa vào thông tin trong bài đọc các em đã xây dựng và thiết kế  nên những poster đẹp mắt và có minh họa những thông tin quan trọng về những nhãn hiệu đó trên poster. Cả cô và trò đều đã có những giờ học vui vẻ, bổ ích và sáng tạo.

Dưới đây là một vài hình ảnh về hoạt động: