Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu giữa Học viện Chính sách và Phát triển (HVCSPT) và Đại học Portland State (PSU) - Hoa Kỳvới vai trò là đơn vị đi đầu ở Việt Nam trong việc triển khai chương trình tăng trưởng xanh vào chương trình đào tạo, ngày 21 tháng 10 năm 2015, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp cùng Đại học Portland State tổ chức Hội thảo “Thực thi chính sách tăng trưởng xanh - So sánh tại Hoa Kỳ và Việt Nam”.  

Hội thảo có sự tham gia của PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển; Giáo sư Marcus Ingle cùng các chuyên gia, nhà quản lý đến từ trường Đại học Portland State (PSU) và Bang Oregon ( Hoa Kỳ); TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục và Tài nguyên môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKHĐT); cùng các đại diện đến từ  các Bộ, ngành cơ quan trung ương; các tổ chức quốc tế đi đầu trong lĩnh vực tăng trưởng xanh như Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ); và đông đảo các cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học và đơn vị nghiên cứu trong nước.

PGS,TS Đào Văn Hùng-Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo 

Thông qua hội thảo, GS. Marcus Ingle đã đưa ra những thách thức, giải pháp và bài học kinh nghiệm về thực thi chính sách tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại bang Oregon, Hoa Kỳ cũng như mối tương quan với nhiệm vụ này tại Việt Nam.Về phía các chuyên gia Việt Nam, TS. Phạm Hoàng Mai đã có những chia sẻ về chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; đề ra những cơ sở, quan điểm và mục tiêu của chiến lược; từ đó rút ra ba nhiệm vụ chiến lược chính cấp thiết cho Việt Nam cho mục tiêu tăng trưởng xanh. 

GS. Marcus Ingle đã đưa ra những thách thức, giải pháp và bài học kinh nghiệm về thực thi chính sách tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại bang Oregon, Hoa Kỳ cũng như mối tương quan với nhiệm vụ này tại Việt Nam.


TS. Phạm Hoàng Mai-Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Bộ KHĐT đã có những chia sẻ về chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Hội thảo cũng đã nêu ra vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng xanh, là kênh dẫn vốn chủ yếu trong nền kinh tế phải tính đến yếu tố bền vững trong hoạt động kinh doanh. Các ngân hàng Việt Nam đang đứng trước thách thức vừa bảo đảm đáp ứng đủ nguồn vốn cho phát triển kinh tế, vừa góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững và hội nhập. Về vấn đề này, TS. Phạm Minh Tú – Học viện Chính sách và Phát triển đã có tham luận quan trọng về khuôn khổ pháp lý cho Ngân hàng xanh quốc gia và những giải pháp, kiến nghị để ngân hàng xanh thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu trong chuyển đổi nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững.

TS.Phạm Minh Tú Học viện Chính sách và Phát triển đã có tham luận quan trọng về khuôn khổ pháp lý cho Ngân hàng xanh quốc gia

Trong chương trình Hội thảo, các chuyên gia đã có buổi trao đổi, thảo luận về những cơ hội, thách thức; cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ trong việc  hoạch định và triển khai chính sách tăng trưởng xanh giữa hai nước, đặc biệt là tại Việt Nam.

 PGS,TS.Đào Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu kết thúc Hội thảo, PGS, TS. Đào Văn Hùng, một lần nữa nhấn mạnh tăng trưởng xanh là xu hướng phát triển tất yếu của Việt Nam và thế giới, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo, nghiên cứu của Học viện Chính sách và Phát triển trong thời gian tới.


Các chuyên gia đã có buổi hội thảo trao đổi thảo luận về những cơ hội, thách thức; cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ trong việc  hoạch định và triển khai chính sách tăng trưởng xanh giữa hai nước, đặc biệt là tại Việt Nam.