Tại trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia T.P Hồ Chí Minh (sáng ngày 28/11/14), cùng với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp vô cùng chu đáo, tận tình của Ban lãnh đạo trường và Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Ngoại ngữ của trường Đại học Quốc gia T.P Hồ Chí Minh. Đây là 1 trong 16 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là trường thực hiện Đề án tốt nhất. Tại cuộc gặp mặt này, đoàn công tác đã học hỏi được những kinh nghiệm vô cùng quý giá trong quá trình thực hiện chuẩn đầu ra của trường.

Sau khi khai mạc, PGS.TS. Đoàn Thị Minh Trinh – Phó trưởng ban Đại học & Sau đại học ĐH Quốc gia T.P Hồ Chí Minh trình bày tóm tắt quá trình triển khai thực hiện Đề án Ngoại ngữ của trường. Điểm cần phải nhấn mạnh ở đây là quá trình chuẩn bị công phu của tập thể lãnh đạo và giảng viên tiếng Anh của trường. Theo đó, khi Đề án Ngoại ngữ 2020 ra đời, trường đã rất nhanh nhạy khi tự xây dựng đề án ngoại ngữ của riêng mình dựa theo khung hướng dẫn của đề án Ngoại ngữ 2020. Từ năm 2010 đến năm 2012 là giai đoạn trường chuẩn bị cho đề án: “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh trong đào tạo đại học và sau đại học tại ĐH Quốc gia T.P Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015”. Trường nhanh chóng thành lập một Ban Chỉ đạo thực hiện đề án để đưa ra mục tiêu, chương trình khung cho cả hệ thống ĐHQG Tp.HCM và tại mỗi trường thành viên đều có một Ban Chỉ đạo thực hiện đề án riêng, đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu, chương trình tiếng Anh thống nhất nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu riêng của từng trường thành viên.

Quá trình chuẩn bị cho đề án của trường chia ra thành 3 giai đoạn nhỏ:

-         Giai đoạn 1 (từ năm 2011-2012): là giai đoạn xây dựng các quy chế tiếng Anh, chương trình khung tiếng Anh với 14 cấp độ khác nhau, có thể đảm bảo bao quát và cụ thể trình độ sinh viên. Trường cũng xây dựng hệ thống chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT (English Proficiency Test) 4 kỹ năng, đa điểm cùng với dạng thức đề thi và ngân hàng câu hỏi.

-         Giai đoạn 2 (năm 2013): là giai đoạn thí điểm các học phần, đánh giá dạng thức đề thi đã xây dựng trong giai đoạn 1. Sau đó đúc kết hiệu quả của việc thí điểm các lớp học chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT đồng thời trường cũng hoàn thiện mô hình tiếng Anh tương cường cho sinh viên.

-         Giai đoạn 3 (2014 trở đi): là giai đoạn mở rộng, nhân rộng các chương trình tiếng Anh tăng cường, các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh nội bộ VNU-EPT và thực hiện các học phần tiếng Anh chuyên ngành.

Về lộ trình áp dụng CĐR trong toàn ĐH Quốc gia T.P Hồ Chí Minh, trường cũng đặt ra một lộ trình chi tiết, theo đó: Năng lực giảng viên là tiêu chí đầu tiên cần đạt chuẩn. Năm 2011, số lượng giảng viên tiếng Anh đạt chuẩn là 20%, năm 2012 tăng lên 40%, năm 2013 tỷ lệ đạt chuẩn là 60% và kết quả khảo sát năm 2014 cho thấy tỷ lệ giảng viên đạt chuẩn đã lên tới 80%, hướng tới hết năm 2015 thì 100% giảng viên đều đạt chuẩn. Về việc áp dụng CĐR, trường bắt đầu thực hiện việc áp chuẩn tiếng Anh nội bộ B1.2 từ năm 2014 và đặt mục tiêu đạt chuẩn 100% vào năm 2017. Việc giảng dạy các học phần tiếng Anh tăng cường và các học phần chuyên môn bằng tiếng Anh cũng được nhấn mạnh và tăng dần khối lượng theo từng năm.

Trong quá trình thực hiện CĐR, trường nhấn mạnh vào công tác kiểm tra đánh giá quá trình học tiếng Anh của sinh viên. Theo đó, trường đã thành lập 1 trung tâm Khảo thí tiếng Anh chung để đánh giá năng lực tiếng Anh sinh viên cho các trường thành viên và đã bắt đầu hoạt động từ năm 2013.

Sau phần phát biểu của PGS. TS. Đoàn Thị Minh Trinh, TS. Lê Chí Thông – Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia T.P Hồ Chí Minh đã trình bày thêm về tình hình triển khai nhiệm vụ Đề án năm 2014 và kinh nghiệm thu hút sinh viên học tiếng Anh qua các hoạt động ngoại khóa. Trong năm học 2014 này, trường nhấn mạnh vào 3 công việc chính, đó là: Chương trình tiếng Anh tăng cường cho sinh viên, đào tạo bồi dưỡng cho giảng viên tiếng Anh và tăng cường trang thiết bị dạy và học. Về hoạt động ngoại khóa, đây là thế mạnh của trường. Hàng năm trường đều tổ chức những cuộc thi về tiếng Anh như: U.T English Festival, Got to Shine hay những buổi sinh hoạt định kỳ đi thăm quan, dã ngoại để sử dụng tiếng Anh. Những hoạt động này thu hút không chỉ những sinh viên trong trường mà còn thu hút sinh viên các trường xung quanh và hàng năm trường là đơn vị tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho sinh viên một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kinh nghiệm bổ ích để áp dụng cho việc chuẩn bị câu lạc bộ tiếng Anh tại Học viện Chính sách và Phát triển sau này.

Tiếp theo phần trình bày của thầy Lê Chí Thông, ông  Lê Tuấn Anh –Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó trưởng ban triển khai ĐANN 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu và nêu khái quát tình hình thực hiện đề án 2020 sau khi triển khai ở các trường trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đưa ra một số câu hỏi về công tác cử cán bộ giảng viên đi học nước ngoài hay kinh nghiệm sử dụng nguồn vốn của trường ĐH Quốc gia T.P Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện đề án. Đại diện trường ĐH Quốc gia T.P Hồ Chí Minh đã chia sẽ thẳng thắn kinh nghiệm sử dụng nguồn kinh phí của mình. Theo đó, nguồn kinh phí trường mới được cấp từ năm 2013, trong năm đầu tiên, trường tập trung vào đầu tư cơ sở vật chất, máy tính, phòng lab, tuy nhiên vì số tiền phân bổ không nhiều nên các trường thành viên khi thực hiện đề án tại trường mình đều phải huy động thêm nguồn vốn xã hội hóa. Trong năm 2014 này, trường tập trung triển khai chương trình nội dung và nhấn mạnh vào chương trình tiếng Anh tăng cường. Việc cử giảng viên đi học ở người ngoài cũng hạn chế do nguồn kinh phí có hạn, trong năm 2011 và 2012 trường đã cử một số cán bộ cốt lõi sang Mỹ học để về truyền đạt và tập huấn lại cho đội ngũ giảng viên của trường. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, do kinh phí không đủ nên không cử cán bộ đi nữa. Thầy Trí, Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ trường ĐH Bách khoa cũng trình bày và chia sẽ thêm kinh nghiệm về việc sử dụng giáo trình và mua tài liệu bổ trợ cho sinh viên để đạt hiệu quả cao nhất.

Một số hình ảnh của buổi làm việc: