Hội đồng thẩm định và nghiệm thu đề án ứng dụng CNTT trong biên soạn tài liệu và quản lý việc tự học các học phần tiếng Anh tổng quát của sinh viên tại Học viện do Khoa Ngoại ngữ thực hiện.

Là một phần trong kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, ngày 17/12/2015 tại Học viện Chính sách và Phát triển, Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định và nghiệm thu đề ánứng dụng CNTT trong biên soạn tài liệu và quản lý việc tự học các học phần tiếng Anh tổng quát của sinh viên tại Học viện do các thành viên Khoa Ngoại ngữ thực hiện. Các thành viên Hội đồng thẩm định gồm có: ThS. Khoa Anh Việt, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (Chủ tịch Hội đồng); ThS. Nguyễn Thị Lan Hường, chuyên gia giảng dạy về ứng dụng CNTT trong giảng dạy tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (Phản biện 1); PGS.TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển (Phản biện 2); TS. Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, HV CS&PT (Thành viên Hội đồng) và CN. Hoàng Thị Thu Huyền, Trợ lý khoa Ngoại ngữ, HV CS&PT (Thư ký Hội đồng). Ngoài ra, buổi thẩm định còn có sự tham gia của các thành viên khoa Ngoại ngữ và các giảng viên quan tâm tại Học viện. 


(Thành viên Hội đồng thẩm định)  

(Quang cảnh buổi thẩm định)

ThS. Tân Anh, Trưởng khoa Ngoại ngữ thay mặt nhóm tác giả trình bày tóm tắt nội dung đề án và giới thiệu website của Khoa Ngoại ngữ. Đề án là một nghiên cứu khoa học nghiêm túc về thực trạng ứng dụng CNTT trong giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Chính sách và Phát triển. Nhóm tác giả đã chỉ ra những nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện và nâng cao ứng dụng CNTT trong giảng dạy của giảng viên khoa Ngoại ngữ như tổ chức thường kỳ công tác tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT cho giảng viên, xây dựng website dành riêng cho Khoa Ngoại ngữ trong đó có 3 cấu phần chính:

1. Giới thiệu về nhân sự và các hoạt động của Khoa Ngoại ngữ (đường link:http://local.ihbvietnam.com/website_khoangoaingu/); 2. Hệ thống test online nhằm hỗ trợ việc tự học của sinh viên; và 3. Phần mềm quản lý việc tự học của sinh viên.

Khác với các đề án khác, nhóm tác giả đã đồng thời thực hiện ngay các giải pháp được nêu ra trong quá trình triển khai đề án và có những nghiên cứu, đánh giá cụ thể về hiệu quả và tính ứng dụng của những giải pháp này thông qua quá trình thử nghiệm.


(ThS. Tân Anh, Trưởng khoa Ngoại ngữ, thay mặt nhóm tác giả trình bày tóm tắt nội dung đề án và giới thiệu website Khoa Ngoại ngữ)

ThS. Nguyễn Thị Hồng Mến, giảng viên khoa Ngoại ngữ, thay mặt nhóm tác giả giới thiệu về hệ thống tài liệu tự học – test online và phần mềm quản lý việc tự học của sinh viên)

Sản phẩm được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về chất lượng nội dung, hiệu quả và tính ứng dụng ngay lập tức đối với công tác giảng dạy và học tập tiếng Anh tại Học viện. Đặc biệt Hội đồng khen ngợi tinh thần làm việc nghiêm túc và ý tưởng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tập thể khoa Ngoại ngữ. Các thành viên trong Hội đồng đều đồng ý rằng đề án nên là mô hình điển hình được nhân rộng trong các đơn vị thuộc Học viện và chia sẻ với các cơ sở đào tạo khác.

 

(ThS. Nguyễn Thị Lan Hường, Phản biện 1 nhận xét)


PGS.TS. Đào Văn Hùng, Phản biện 2 nhận xét


TS. Nguyễn Thế Hùng, thành viên Hội đồng nhận xét

 

ThS. Khoa Anh Việt, Chủ tịch Hội đồng nhận xét và kết luận.