BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Thị Ánh Tuyết

2. Ngày sinh: 20/12/1989 -  Giới tính: Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay: Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội

4. Học vị: Thạc sỹ

5. Học hàm:                       Năm phong:

6. Địa chỉ liên lạc: Số 52, ngõ 58, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Điện thoại: 097 693 1870

   Email: tuyettta@vnu.vn

               tuyetthianhtran@gmail.com

                                            

 

8. Trình độ ngoại ngữ        

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

2

Tiếng Pháp

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

 

 

9. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

2015 – Nay  

Học viện Chính sách và Phát triển

Giảng viên Tiếng Anh – thỉnh giảng

 

2011 – Nay

Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Giảng viên tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh

 

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thạc sỹ

2015

Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN

Lý luận & Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (định hướng nghiên cứu)

Cử nhân

2011

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Cử nhân sư phạm ngoại ngữ

Chứng chỉ

 

2015

Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG HN

Khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi Viết tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam

2014

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Tiếng Anh C1

2013

British Council

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Nói & Viết IELTS

 


II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án

Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Khảo sát tính hiệu quả của đào tạo thảo luận ý tưởng theo nhóm trong kỹ năng Viết tiếng Anh

Luận văn Thạc sỹ

2015

 

 

2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố - Năm

1

Khảo sát ảnh hưởng của tính cách đến tham gia hoạt động nói theo cặp và theo nhóm  của sinh viên năm nhất

Đồng tác giả

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

2013

2

Lỗi phát âm tiếng Anh sinh viên thường gặp

Trần Thị Ánh Tuyết

Khoa Tiếng Anh, ĐH Ngoại Ngữ

2014

3

Phân tích danh từ ghép trong bài 2C, sách New English File Intermediate dựa trên ba lý thuyết ngữ nghĩa

Trần Thị Ánh Tuyết

Khoa Tiếng Anh, ĐH Ngoại Ngữ

2014

4

Phân tích bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” của Martin Luther King, Jr

Trần Thị Ánh Tuyết

Khoa Tiếng Anh, ĐH Ngoại Ngữ

2015

5

 So sánh dấu hiệu diễn ngôn trong tiếng Việt và tiếng Anh

 

Trần Thị Ánh Tuyết

Khoa Tiếng Anh, ĐH Ngoại Ngữ

2015

6

Sử dụng phim Tiếng Anh để cải thiện phát âm cho sinh viên

 

Trần Thị Ánh Tuyết

Khoa Tiếng Anh, ĐH Ngoại Ngữ

2016

7

So sánh lời đáp lời khen của người Việt và người Mỹ

Trần Thị Ánh Tuyết

Khoa Tiếng Anh, ĐH Ngoại Ngữ

2016

 

Hà Nội, ngày..10...tháng ...05...năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Trần Thị Ánh Tuyết