BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Đặng Thị Khánh Hà

2. Ngày sinh: 26/03/1985 -  Giới tính: Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay: Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội

4. Học vị: Thạc sỹ

5. Học hàm:                       Năm phong:

6. Địa chỉ liên lạc: Số 5, ngõ 165/30, Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy

7. Điện thoại: 0983 508766

   Email: khanhhavn@gmail.com

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

8. Khả năng ngoại ngữ

 

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

2

Tiếng Pháp

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

9. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

2015- Nay

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Ngõ 80B Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

 

Giảng viên thỉnh giảng- Khoa Ngoại Ngữ

2007 – Nay  

Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Ngõ 129, Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giảng viên cơ hữu- Khoa Tiếng Anh 2

2007-2010

 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ: Phố Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giảng viên thỉnh giảng, Khoa Ngoại ngữ

 

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thạc sỹ

2011

Trường Đại học New Hampshire- Mỹ liên kết với Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ Tiếng Anh

 

Cử nhân

2007

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Cử nhân Tiếng Anh

Chứng chỉ

 

Tháng 12/2013

ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội.

Khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Ngoại ngữ

2015

Hội đồng Anh

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy

2016

ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Giảng viên tham gia cuộc thi giảng viên giỏi của khoa Tiếng Anh 2

 

 

 

 

 Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố - Năm

1

Sách bổ trợ Tiếng Anh cho sinh viên

Đồng tác giả

ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

 

Hà Nội, ngày..9....tháng ...5...năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Đặng Thị Khánh Hà