BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Họ và tên:  LÊ THỊ LÝ

2. Ngày sinh: 20/09/1988          Giới tính: Nữ

 

 

3. Nơi đang công tác hiện nay: Khoa tiếng Anh - trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. 

4. Học vị: Thạc sỹ

Nước: Liên kết Việt Nam – Hà Lan

 

  Năm TN: 2014

 

5. Học hàm:

  Năm phong:

 

6. Địa chỉ liên lạc: Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Điện thoại: 0966.88.09.20

Email:

lethily_2009@yahoo.com

                 

 I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

8. Trình độ ngoại ngữ        

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

2

Tiếng Trung

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

9. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Từ tháng 9/2010 đến nay

Khoa tiếng Anh – ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Giảng viên tiếng Anh

Từ tháng 2/2010 đến tháng 9/2010

Ban biên tập tiếng Anh – Thời báo Kinh tế Việt Nam

Phóng viên


10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tiến sỹ

 

 

 

Thạc sỹ

2014

Chương trình Thạc sỹ Kinh tế phát triển liên kết Việt Nam – Hà Lan

(Viện Chính sách công và Quản lý – ĐH Kinh tế Quốc dân)

Kinh tế phát triển

Cử nhân

2012

ĐH Kinh tế  - ĐHQGHN

Kinh tế đối ngoại

2010

ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Tiếng Anh

Chứng chỉ

2014

Hội đồng Anh

 IELTS 7.0

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án

Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Sinh viên năm nhất trường ĐH KHXH &NV- ĐHQGHN sử dụng từ điển một cách hiệu quả  (Đồng tác giả)

Cấp trường

2010 - 2011

 

2

Ảnh hưởng của tính cách đến hiệu quả của hoạt động “pairwork” và “groupwork” trong giờ học nói của sinh viên năm nhất của khoa SPTA, trường ĐHNN – ĐHQG HN (Đồng tác giả)

Cấp trường

2012-2013

 

3

Những vấn đề sinh viên năm thứ hai gặp phải khi dịch tin kinh tế từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Cấp trường

2013-2014

 

4

Phân tích yêu cầu của bài luận trong đề thi viết của dạng thức đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Cấp trường

2013-2014

 

5

“Mùa xuân Ả-rập”: Tác động, bài học kinh nghiệm và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Cấp trường

2015-2016

 

 

2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

1

Determinants of labor force participation of older people in Vietnam

Giang Thanh Long & Le Thi Ly

Journal of Economics and Development (Vol.17, No.2)

2

 

 

 

 

Hà Nội, ngày...11...tháng ...05...năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Th.S Lê Thị Lý