Khoa Ngoại ngữ tổ chức thẩm định khung chương trình và đề cương chi tiết giảng dạy IELTS

Ngày đăng: 02/08/2016

     Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Học Viện Chính Sách và Phát Triển về việc xây dựng Khung chương trình và Đề cương chi tiết giảng dạy IELTS phục cho chương trình đào tạo liên kết 2+2 và chương trình đào tạo chất lượng cao 100% giảng dạy bằng tiếng Anh, ngày 29/8/2016 tại Học viện, nhóm biên soạn Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thẩm định Khung chương trình và Đề cương chi tiết giảng dạy IELTS 2 cấp độ: 1) IELTS Pre-Intermediate (Bands 3.5 – 5.0), và 2) IELTS Intermediate (Bands 5.0 – 6.5).

Buổi thẩm định được tiến hành với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng thẩm định gồm có: 1) Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Thanh tra Khảo thí, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN; 2) Phản biện 1: ThS. Trần Thị Quỳnh Lê, Phó Trưởng khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN; 3) Phản biện 2: ThS. Nguyễn Thúy Lan, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN; 4) Ủy viên: TS. Đào Hoàng Tuấn – Phó trưởng khoa Đào taọ Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển; 5) Thư ký khoa học: ThS. Phạm Mỹ Hằng Phương – Giảng viên Khoa Đào taọ Quốc tế - Học viện Chính sách và Phát triển. Ngoài ra, buổi thẩm định còn có sự tham dự của TS. Nguyễn Thế Hùng và ThS. Nguyễn Thị Đông, lãnh đạo Phòng Quản lý và Đào tạo, Học viện CS&PT và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Ngoại ngữ.

Các chuyên gia đến từ Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Các thành viên Hội đồng đến từ các đơn vị thuộc Học viện

     Mở đầu buổi thẩm định, thay mặt nhóm soạn thảo, ThS. Tân Anh, Trưởng khoa Ngoại ngữ giới thiệu tổng thể về mục đích, nguyên tắc, quy trình xây dựng Khung chương trình và Đề cương chi tiết giảng dạy và khẳng định sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của các thành viên Nhóm soạn thảo trong suốt quá trình thực hiện biên soạn. Tiếp theo đó, ThS. Cao Thu Hằng trình bày tóm tắt về Khung chương trình và Đề cương chi tiết giảng dạy IELTS Pre-Intermediate (Bands 3.5 – 5.0) và ThS. Phạm Thị Diệu Linh trình bày về Khung chương trình và Đề cương chi tiết giảng dạy IELTS Intermediate (Bands 5.0 – 6.5).

Khoa Ngoại ngữ trình bày báo cáo tại Buổi thẩm định

     Sau khi nghe báo cáo ngắn gọn, súc tích của nhóm biên soạn, các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét, đánh giá thẳng thắn, nêu rõ các ưu điểm và các hạn chế còn tồn tại, các điểm cần bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với mục tiêu đào tạo của Học viện.

 

     Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, đại diện nhóm biên soạn – ThS. Tân Anh cảm ơn những góp ý mang giá trị khoa học cao của các thành viên Hội đồng và nhóm sẽ sớm sửa đổi, bổ sung theo các góp ý hợp lý của Hội đồng thẩm định.

ThS. Tân Anh, Trưởng khoa Ngoại ngữ thay mặt nhóm biên soạn cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Hội đồng

 

     Thay mặt Hội đồng thẩm định TS. Ngọc Quỳnh đã kết luận và công bố kết quả bỏ phiếu: Nhóm soạn thảo Khoa Ngoại ngữ được đánh giá cao về nỗ lực, sự làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp. Cụ thể, các sản phẩm được biên soạn khoa học, có sự tiếp nối giữa hai cấp độ với mục tiêu khả thi (về cả mặt nội dung và thời gian thực hiện chương trình đào tạo), sinh viên có thể đạt được kết quả theo đúng mục tiêu đặt ra sau khi hoàn thành chương trình học. Các bước tiến hành biên soạn bài bản, có xác định mốc đầu vào, kiểm tra định kỳ, đánh giá kết quả đầu ra cụ thể; Hệ thống giáo trình lựa chọn có sự đồng bộ, tiếp nối; Các đề mục về nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá rõ ràng, logic, chuyên nghiệp. PPT mẫu cho từng kỹ năng cụ thể của mỗi cấp độ được soạn rất công phu, khoa học, ấn tượng và thu hút. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng chính thức khi Nhóm biên soạn làm rõ hơn nguyên lý xây dựng chương trình đào tạo; phân biệt rõ giữa các khái niệm goals, objectives và outcomes để có sự trình bày tường minh hơn; cân bằng thời lượng giảng dạy về phần ngữ pháp và phát âm ở cả hai cấp độ; dựa vào nhu cầu thực tiễn của sinh viên (thông qua bài kiểm tra đầu vào) để có thể điều chỉnh thời lượng giảng dạy phù hợp hơn giữa các kỹ năng. Tóm lại, sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và mục tiêu Học viện đề ra và 100% thành viên Hội đồng đồng ý cho phép sử dụng các sản phẩm vào việc giảng dạy cho sinh viên chính quy sau khi Nhóm biên soạn hoàn thiện các sản phẩm theo ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định./.

Không khí nghiêm túc của buổi thẩm định