Dựa trên nghiên cứu về tháp học tập (learning pyramid) về tỉ lệ phần trăm khả năng tiếp thu kiến thức tương ứng với các hoạt động học tập của người học, một trong những hoạt động học tập yêu thích của các bạn sinh viên lớp tiếng Anh do cô Cao Hằng phụ trách là hoạt động hợp tác Suy nghĩ-Làm việc theo cặp-Chia sẻ (Think-Pair-Share Technique).

 

 
   

 

Theo đó, các bạn sinh viên được giao nhiệm vụ cùng đọc tài liệu và suy nghĩ về một chủ đề (các dạng câu hỏi trong bài thi Toeic, các chủ đề ngữ pháp..). Trong một khoảng thời gian nhất định, các bạn chia cặp và trao đổi với nhau, đưa ra ý kiến, quan điểm của mình về chủ đề được giao và cuối cùng thuyết trình và chia sẻ trước lớp. Với hoạt động này, sinh viên hoàn toàn làm chủ hoạt động học, biết mình đang học gì và phải làm gì, được tham gia vào việc chia sẻ ý kiến, quan điểm của mình về các chủ đề được giao, thông qua đó tự khám phá những điều mình chưa biết và truyền đạt lại cho các bạn.

Vì vậy, trong các giờ học tiếng Anh, điều có thể nhận thấy đầu tiên đó chính là sự sôi nổi, hào hứng, tự tin của các bạn sinh viên khi thảo luận, thuyết trình trong lớp. Sinh viên không còn là đối tượng học thụ động mà đã đóng vai trò là người học chủ động, trung tâm của hoạt động học và qua đó, giúp các bạn yêu quý môn học tiếng Anh hơn.

Sau đây là một số hình ảnh trong lớp học tiếng Anh của cô Cao Hằng: