THẨM ĐỊNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẬY TIẾNG ANH CƠ SỞ VÀ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HỆ CHẤT LƯỢNG CAO, CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ Ngày 20/12/2014 tại Học Viện Chính Sách Và Phát Triển, ...
KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TIẾNG ANH PREPARING FOR B1 EXAMS   Ngày 21 tháng 11 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách và Phát Triển, Nhóm biên soạn của Khoa Ngoại ...
Hội thảo “Tham vấn về việc xây dựng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với hệ đại học và sau đại học của Học viện Chính sách và Phát triển”   Tiếp nối Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng ...
LỄ CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC và HỘI THẢO: TOEIC, MOS/IC3 – Chìa khóa mở cánh cửa thành công” Trong giai đoạn hội nhập quốc tế, nguồn nhân lực chất lượng cao đang là vấn ...
Hội đồng thẩm định và nghiệm thu các sản phẩm chương trình tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh do Khoa Ngoại ngữ biên soạn. Nằm trong kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ ...
Hội đồng thẩm định và nghiệm thu đề án ứng dụng CNTT trong biên soạn tài liệu và quản lý việc tự học các học phần tiếng Anh tổng quát của sinh viên tại Học viện do Khoa Ngoại ngữ ...