Lớp học của cô Thanh Hà Trong học kì 1 năm học 2015 – 2016 tại lớp Chất lượng cao 02 K6, các sinh viên đã được trải nghiệm hoạt động “Choosing the best hotel”. Nhằm giúp sinh viên nâng ...
Hoạt động lớp học cô Hồ Ánh Trong học kỳ vừa qua, sinh viên khóa 5 lớp CLC đã được trải nghiệm hoạt động học mới mang tên ” Future designers”. Để biến  những bài đọc hiểu dài bằng Tiếng ...
 Lớp cao học của cô Tân Anh
Vài nét và hình ảnh về lớp học của cô Tân Anh. Thuyết trình là một phần tất yếu trong lớp học của cô Tân Anh nhằm nâng cao khả năng tự tin trước đám đông, tự nhiên trong giao ...
Lớp học cô Hồng Mến Một trong những đặc thù ở các lớp học do cô Hồng Mến phụ trách là sinh viên thường xuyên được tham gia vào các hoạt động nhóm như thảo luận theo chủ đề, làm ...
  Với phương châm “ Ngôn ngữ là chìa khoá để mở mọi mối quan hệ “, nên trong những giờ học tiếng Anh của cô Diệp Hông thì việc ứng dụng tiếng Anh vào những tình huống giao tiếp ...
  Dựa trên nghiên cứu về tháp học tập (learning pyramid) về tỉ lệ phần trăm khả năng tiếp thu kiến thức tương ứng với các hoạt động học tập của người học, một trong những hoạt động học tập ...